Vår mission

Gör varandra bra & bättre!

Ta till vara på personalens kompetens: Här är verktyget som lyfter ditt företag

Kommunikationsverktyget Storechatt skapar engagemang och delaktighet på arbetsplatsen – vilket är nyckeln till ett kontinuerligt förbättringsarbete, menar vd:n Benjamin Rutmark. Artikel från Dagligvarunytt.

Beslut som leder till konkreta handlingar

– Många företag gör regelbundna medarbetarundersökningar och lägger stora resurser på kundundersökningar, vilket är jättebra. Men vill man omsätta kunskapen i konkreta handlingar krävs det även en bra dialog med medarbetarna, säger Benjamin Rutmark, som har arbetat i över 20 år som ledare och butikschef inom retail.

Ofta samlar företag sina anställda i workshops för att identifiera möjligheter och sätta upp nya mål. I bästa fall händer det något, men det är vanligt att det hela planar ut, och sedan ser det ungefär likadant ut i nästa års undersökningar.

– Säg att man, baserat på kundundersökningar, kommer fram till att personalen behöver bli bättre på att hälsa på kunderna i butiken. Då är det en enkel sak att konstatera problemet och sätta upp nya mål, men den riktiga utmaningen är att se förflyttningarna, att involvera medarbetarna i det dagliga arbetet, säger Benjamin Rutmark.

Lika enkel att använda som sociala medier

Hans lösning på problemet blev att samla en rad verktyg och metoder i en app, där ledning och medarbetare på ett säkert och enkelt sätt kan dela information och inspirera varandra.

– Storechatt har tagit inspiration från till exempel Instagram och Slack, och paketerat det i enlösning som underlättar det kontinuerliga förbättringsarbetet och som driver lönsamhet genom att skapa engagemang och delaktighet.

I appen kan personalen enkelt kommunicera i olika kanaler, och dessutom anmäla avvikelser, följa upp problem och posta inspirerande exempel på saker som har fungerat bra. Benjamin beskriver hur något som i vanliga fall upplevs som ett ”irriterande skavsår” kanvändas till något positivt.

Skapa förutsättningar

– Säg att en pallyftare på lagret har gått sönder. Då är det vanligt att man sätter dit en lapp där det står ”trasig”, och kanske meddelar chefen eller någon annan kollega att den behöver fixas. Ofta landar det hela dock i att ”någon” ska fixa problemet, och sedan glöms det bort eller faller mellan stolarna – och det som egentligen är en enkel sak blir ett långvarigt irritationsmoment för personalen.

I Storechatt kan du i stället anmäla det hela på den digitala anslagstavlan, och enkelt tagga den som ansvarar för att reparera den eller beställa reservdelar. Personen som mottar ärendet kan flytta det till “pågående projekt” och kanske kommentera med ”reservdel beställd, kommer på fredag” – och när den är klar kan den posta ett inlägg (med bild, om så önskas) och skriva ”Nu är den fixad och redo att användas igen”. På så sätt kan alla se att det faktiskt händer något, och kanske gå in och gilla eller skriva något uppmuntrande under inlägget – vilket, precis som i alla sociala nätverk – skapar en känsla av gemenskap.

    

– Med hjälp av appen kan personalen känna att det finns någon som lyssnar, att någon ser deras vardagliga utmaningar och att det faktiskt händer konkreta saker. Det är inte på personalfesten man skapar glädje och gemenskap på arbetsplatsen, utan genom att kontinuerligt involvera och engagera medarbetarna i det dagliga förbättringsarbetet, konstaterar Benjamin Rutmark.

Han påpekar att de anställda ofta själva hittar kreativa lösningar för att kommunicera med varandra.

– De ligger ofta före ledningsgruppen, och skapar egna grupper på till exempel Facebook eller i WhatsApp. Det skapar dock en hel del problem, inte minst när det kommer till företagets säkerhetspolicys, GDPR och så vidare. I vår lösning behöver man inte ha ”arbetet” i sina privata flöden och alla är med i gemenskapen. Dessutom säkerställer man attföretaget inte bryter mot några regler kopplade till datahantering.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.